Trasllat de material, retirada de material, petició d'equipament provinent del magatzem de la UIB

Accions que ha de realitzar la persona interessada

La tramitació d’aquestes sol·licituds les heu de fer a través d'UIBdigital:

BAIMAT - Retirada de material inventariable i no inventariable

TRAMAT - Trasllat de material inventariable i no inventariable

MTPALT - Petició de material permanent provinent del magatzem de la UIB

 MTTALT - Petició de material temporal provinent del magatzem de la UIB