Escoltar

Donacions o cessions temporals de béns mobles i immobles

Accions que ha de realitzar la persona interessada

Per sol·licitar les donacions o cessions s’ha d’emplenar l’imprès indicat a continuació.

SPCI007