Escoltar

Instruccions i protocols

Any 2014

  • Instrucció de la Gerència SPCI i UT 01/2014. Procés de tramitació de la contractació d'obres, subministraments i serveis de la UIB d'acord amb el TRLCSP
  • Instrucció de la Gerència SPCI i UT 02/2014. Procediment per a la gestió de l'inventari de béns mobles

Anys anteriors