Escoltar

Obres en execució

 OBRES PREVISTES PER A L'ESTIU DE 2019

 

ITEM Núm.
de sol·licitud
CONCEPTE EDIFICI DATA D'INICI
PREVISTA
DATA DE
FINALITZACIÓ
PREVISTA
1 22479 Pintar l'escala principal de l'edifici, la sala d'estudi de la planta baixa, les aules 1 i 2 de la planta baixa i els passadissos de la primera planta. Sa Riera 05/08/2019 06/09/2019
2 22487 Tancar provisionalment la parcel·la on s'ubica l'Aulari per demolir-ne la solera. Aulari 17/07/2019 15/08/2019
3 22484 Traslladar mobiliari, llibres, efectes i altres articles de la Llibreria Campus, atès que s'ha de mudar a un altre espai del campus a causa de la construcció del nou edifici Interdepartamental. Campus 17/07/2019 31/07/2019
4 22269 Instal·lar làmines de control solar a l'exterior dels despatxos A-116 i A-117 de l'edifici Guillem Cifre de Colonya per millorar la climatització d'aquests espais. Guillem Cifre de Colonya 23/07/2019 24/07/2019
5 22391 Demolir l'Aulari i retirar-ne el material per tornar el terreny a l'estat natural. Aulari 15/07/2019 15/08/2019
6 22356 Augmentar el nivell d'il·luminació als espais de la biblioteca. Ramon Llull 17/07/2019 19/07/2019
7 22447 Reparar i pintar la barana de la terrassa de Química. Mateu Orfila i Rotger 26/08/2019 30/08/2019
8 22446 Reparar les parts greument danyades per l'òxid del passamà de l'escala d'emergència del segon pis al primer pis de la part de Física, i pintar tota l'escala. Mateu Orfila i Rotger 05/08/2019 25/08/2019
9 21798 Subministrar canons de projecció per a les aules 14, 15, 19, Màster i Informàtica de la Facultat de Turisme. Arxiduc Lluís Salvador 25/07/2019 02/08/2019
10 22475 Subministrar i instal·lar un rètol publicitari per a Inversions FEDER al terreny del futur edifici Interdepartamental. General 15/07/2019 19/07/2019
11 manteniment
30930
Retirar el mostrador del SAGA per millorar la funció d'atenció al públic. Son Lledó 07/08/2019 23/08/2019
12 22485 Traslladar l'edifici modular de la Llibreria Campus a una nova ubicació a causa de la construcció de l'edifici Interdepartamental. Campus 22/07/2019 31/07/2019
13 manteniment 30974 Pintar les façanes del pati interior de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. Gaspar Melchor de Jovellanos 03/08/2019 30/08/2019
14 22622 Instal·lar 9 pilons i ampliar l'aparcament de càrrega i descàrrega a la zona de vianants del campus. Campus 22/07/2019 01/09/2019
15 22537 Subministrar i instal·lar plaques solars fotovoltaiques per proveir corrent i il·luminació a les set pèrgoles de fusta ubicades al campus de la Universitat. Instal·lar endolls a les bases de les pèrgoles. Campus 01/08/2019 23/08/2019
16 21593 Substituir dues piques petites que hi ha al laboratori de Biologia, ubicat al tercer pis de l'edifici Guillem Colom Casasnovas (porta 7), per una pica més grossa. Guillem Colom Casasnovas 05/08/2019 30/08/2019
17 21492 Reparar la unió de les barreres perimetrals de la parcel·la de l'edifici Sa Riera. Sa Riera 12/08/2019 31/08/2019
18 22445 Instal·lar una porta d'emergència al laboratori de Pràctiques EQ-016, atès que l'accés per la porta secundària de la dependència EQ-019 serà cancel·lat. Mateu Orfila i Rotger 19/07/2019 31/07/2019
19 22264 Subministrar i instal·lar lamel·les al sostre d'una de les entrades del bloc C de l'edifici. Guillem Cifre de Colonya 29/07/2019 30/08/2019
20 21185 Fer un tancament amb envà al laboratori de pràctiques de Zoologia núm. 16 per independitzar-lo de la zona de treball dels tècnics de laboratori i de preparació de mostres. Guillem Colom Casasnovas 19/07/2019 31/07/2019
21 21234 Reparar les goteres del magatzem de material arqueològic, espai 014, de l'edifici Ramon Llull. Ramon Llull 05/08/2019 30/08/2019
22 manteniment 30975 Pintar les reixes perimetrals de la parcel·la de l'edifici. Sa Riera 05/09/2019 30/09/2019
23 21598 Insonortizar l'aula MOAV04 Enllaç 26/07/2019 04/09/2019
24 20312 Habilitar l'espai no públic (antiga cuina) de la Biblioteca de Son Lledó com a oficina per al Servei de Biblioteca i Documentació. Instal·lar-hi endolls, punts de xarxa per a 8 punts de treball, i adequació del sistema de climatització (procediment obert exp. 6/19). Son Lledó 26/07/2019 30/09/2019
25 21785 Insonortizar la porta que connecta les aules 14-15 i 19-20-21. Arxiduc Lluís Salvador 15/07/2019 14/08/2019
26 20153 Insonoritzar l'aula AVC04. Seu universitària d'Eivissa 15/07/2019 06/09/2019
27 22042 Instal·lar un equip de climatització, perquè s'ha espatllat l'actual, al despatx Q22 (espai col·lectiu). Mateu Orfila 05/08/2019 14/08/2019
28 22494 Substitució de canonades d'aigua de climatització que afecta els conductes de despatxos i seminaris del bloc A (estudis de Dret) de l'edifici. Gaspar Melchor de Jovellanos 01/08/2019 31/08/2019
29 22246 Subministrar i instal·lar equips de climatització a diferents edificis del campus i a l'edifici de Sa Riera. Procediment obert simplificat, amb lots, expt. 17/19. Campus 15/08/2019 La data de finalització dependrá de les característiques de cada lot.
30 21085 Reformar la instal·lació elèctrica i de xarxa als espais del Servei als Estudiants i del Servei de Suport a la Investigació. Ramon Llull 01/08/2019 31/08/2019
31 21183 Instal·lar un nou sistema elèctric amb llums led a la cambra de creixement (Fitotró), al segon pis de l'edifici, i desinstal·lar-ne el panell elèctric. Guillem Colom Casasnovas 05/08/2019 31/08/2019
32 22448 Revisar o substituir un equip d'aire condicionat del laboratori PBQ7 de Física, ubicat a l'edifici. Mateu Orfila i Rotger 01/08/2019 07/08/2019
33 22362 Reparar la planta refredadora de l'edifici.  Ramon Llull 01/08/2019 15/08/2019

 

Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i

Unitat Tècnica Palma, 18 de juliol de 2019