Escoltar

Baixes i modificacions de béns mobles i immobles

Accions que ha de realitzar la persona interessada

Per sol·licitar les baixes i modificacions s’ha d’emplenar l’imprès indicat a continuació.

SPCI004