Escoltar

Altes de béns mobles i immobles

Accions que ha de realitzar la persona interessada

Per sol·licitar les altes s’ha d’emplenar l’imprès indicat a continuació.

SPCI003