Escoltar

Patrimoni i Gestió Econòmica

Presentació de Gestió Econòmica

imatge balança

Té les funcions de:

  • Tramitar els documents comptables dels capítols VI (inversions) i II (serveis generals i salut laboral), així com preparar i tractar la informació econòmica d’ambdós capítols pressupostaris.
  • Donar informació sobre l’estat de les factures als proveïdors i als proponents de les despeses.

Presentació de Patrimoni

Té les funcions de:

  • Mantenir actualitzat l’inventari de béns mobles i immobles de la Universitat.
  • Tramitar i gestionar el dipòsit de la documentació patrimonial de la Universitat.
  • Gestionar les assegurances de: danys materials, responsabilitat civil i vida, com també altres.

Normativa

Sol·licituds de Patrimoni

 

img_representativa