Escoltar

Trasllat de material, retirada de material, petició d'equipament provinent del magatzem de la UIB

Accions que ha de realitzar la persona interessada

La tramitació d’aquestes sol·licituds les heu de fer a través d'UIBdigital:

BAIMAT - Retirada de material inventariable i no inventariable

TRAMAT - Trasllat de material inventariable i no inventariable

MTPALT - Petició de material permanent provinent del magatzem de la UIB

 MTTALT - Petició de material temporal provinent del magatzem de la UIB