Escoltar

Servei de telefonia de la Universitat

Accions que ha de realitzar la persona interessada

La tramitació d’aquestes sol·licituds les heu de fer a través d'UIBdigital:

TLFALT - Alta de telefonia

TLFALTERR - Avaria telefònica

TLFBAI - Baixa de telefonia

TLFMANNVL - Canvi de nivell de sortida de telefonia

TLFMODUBI - Trasllat de telefonia