Obres en execució

OBRES PREVISTES PER A L'ESTIU DE 2018

 

Núm.
d'ordre
CONCEPTE EDIFICI DATA D'INICI
PREVISTA
DATA D'ACABAMENT
PREVISTA
1 Trasllat dels serveis administratius del soterrani 2 a la planta baixa de l'edifici (dependències AVC01 - AVC02 - AC01). Seu d'Eivissa i Formentera 30/07/2018 31/08/2018
2 Ampliació de la rampa d'accés al soterrani de l'edifici dels instituts universitaris fins a la rampa de l'aparcament lateral de l'edifici, per facilitar l'accés dels vehicles  i la  formació d'un accés adaptat a l'aula 16 de l'ed. Mateu Orfila i Rotger (supressió de barrera arquitectònica). Campus de la UIB 01/08/2018 31/08/2018
3 Habilitar un aparcament per a motos al pàrquing de l'edifici. Melchor Gaspar de Jovellanos 01/08/2018 01/09/2018
4 Enjardinament, estesa de graves i millora de les cobertes. Ca n'Oleo 23/07/2018 03/08/2018
5 Remodelar el seminari de Química del segon pis i transformar-lo en despatxos, necessaris per al professorat del Departament de Química. Mateu Orfila i Rotger 09/07/2018 01/09/2018
6 Substitució de les canonades de ferro que integren les línies fred/calor dels despatxos del bloc B de l'edifici. Melchor Gaspar de Jovellanos 01/08/2018 31/08/2018
7 Substitució de la bomba del pou que subministra aigua de reg a Cas Valencià, als horts experimentals, a Can Rigo, als tallers, a Can Massanet i a la zona dels jardiners. Substitució de canonades fins a l'aljub regulador i instal·lació d'un nou quadre elèctric. Campus de la UIB 20/06/2018 20/07/2018
8 Arranjament i sanejament de les canonades dels banys d'homes del segon pis de l'edifici. Ramon Llull 01/08/2018 31/08/2018
9 Pintar la sala d'actes.  Son Lledó 30/07/2018 03/08/2018
10 Pintar: biblioteca, sala d'informàtica i hall del segon pis. Seu de Menorca 01/08/2018 31/08/2018
11 Pintar el pati interior i sanejament de les humitats. Seu de Menorca 01/08/2018 31/08/2018
12 Mà d'obra i pintura de  l'estructura metàl·lica exterior de l'edifici. Guillem Cifre de Colonya 01/08/2018 30/09/2018
13 Mà d'obra i pintura de l'estructura metàl·lica exterior de l'edifici. Anselm Turmeda 01/08/2018 30/09/2018
14 Reforma de la instal·lació elèctrica del laboratori de meteorologia F-125, canvi de connexions de servei als laboratoris 127 i 129 per motius de seguretat i instal·lació de nous punts de xarxa per l'increment de personal al laboratori. Mateu Orfila i Rotger 23/07/2018 31/08/2018
15 Convertir la dependència que utilitza la secretaria de l'edifici com a magatzem en un despatx per ubicar-hi personal. Llevar el magatzem i adequar el cablatge elèctric i informàtic. Antoni Maria Alcover i Sureda 01/08/2018 01/09/2018
16 Divisió dels despatxos 103 i 104 en dos despatxos. IFISC 30/07/2018 31/08/2018
17 Senyalització exterior dels edificis Ramon Llull, Mateu Orfila i Rotger, Guillem Colom Casasnovas, Anselm Turmeda i CEP amb el logo de la UIB i el nom de les Facultats i Escoles. Diversos edificis 01/09/2018 30/09/2018
18 Arreglar el trespol, les vitrines i la taula de reunions de la sala de juntes. Sa Riera 30/07/2018 10/08/2018
19 Canviar la il·luminació de la sala de juntes. Sa Riera 26/07/2018 02/08/2018

Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura 

i Unitat Tècnica

 

Palma, 26 de juliol de 2018