Sol·licituds de Patrimoni

Comunicació de sinistre de danys materials (Word / PDF)

Comunicació de sinistre de responsabilitat civil  (Word / PDF)

Inventari dels béns mobles i immobles de la UIB: